วัฒนธรรมไทยมวยโบราณ
MUAYTHAI BORAN & KRABI KRABONG V ČR
VE SPOLUPRÁCI S THAJSKÝMI MISTRY


MUAY PRAYA PHICHAI DAAP HAKมวยพระยาพิชัยดาบหัก

ดร.สมพร แสงชัย
Senior grand master
Muay Praya Phichai Daap Hak
9. Mongkon (nejvyšší stupeň)

MUAY CHAIYA
 มวยไชยา

กฤดากร สดประเสริฐ
Grand master
Muay Chaiya
 

MUAY LOPBURI
 มวยลพบุรี

สมนึก ไตรสุทธิ
Grand master
Muay Lopburi
 


NAŠI THAJŠTÍ MISTŘI MISTR DAVID BROUSIL CO JE MUAYTHAI BORAN AKTUALITY NA FACEBOOKU

Would you like to train but do not speak czech? It is no problem. Contact us.

Tréninky Muaythai Boran


Muaythai Boran je Muay Thai bez pravidel ringu.

Aktuálně přijímáme nové členy.

KDE: DH GYM Praha, Křižíkova 85, 180 00 Praha 8 - Karlín, metro Křižíkova, naproti Albertu - mapa, na zvonku je Box

ZA KOLIK: dle osobní domluvy a počtu studentů

KONTAKTNÍ OSOBA: Pavel Purnoch, mobil: 739 501 633, e-mail: pavel[at]silapaa.cz (směřujte případné dotazy)

Představujeme Muaythai Boran


Muaythai Boran je tvrdé komplexní bojové umění se všemi účinnými technikami. V Muay Thai jsou tyto destruktivní techniky zakázány. Muay Boran je Muay Thai bez pravidel ringu.

Velmi zjednodušeně řečeno, Muay Thai vznikl jako sportovní verze Muaythai Boran. Muay Boran bylo zproštěno všech nebezpečných a života ohrožujících technik, aby nedocházelo k vážným zraněním či smrti bojovníků. Všechny destruktivní a účinné techniky pro boj muže proti muži ve válce byly zakázány.

Během 19. a 20. století došlo k zavedení moderního boxerského ringu a zavedena pravidla. Ty zahrnovali předpis, že bojovníci mají používat západní rukavice a bavlněné chrániče chodidel a kotníků. Následkem nového stylu zápasu došlo k zákazu mnoha starých technik, popřípadě se některé staly pro zápas nepraktickými. A někdy v této době se pro nový styl poprvé objevuje označení Muay Thai, staré formy pak začaly být označovány jako Muaythai Boran neboli starobylý box.

Tradičně mistři Muay thai učili své pokročilé studenty i techniky Muay Boran, od toho se však v současnosti ustupuje. Profesionální boxeři totiž učení technik, které nemohou používat v závodech a na turnajích, považují za ztrátu času. Dokonce i v Thajsku je stále těžší najít školu ochotnou staré techniky učit; raději se zaměřují na "moderní" Muay Thai, protože jej lze lépe využít jako zdroj příjmu. Několik stylů a technik již bylo následkem této skutečnosti ztraceno. Muay Boran nebylo na západě moc známo, dokud se neobjevilo v Thajském filmu Ong Bak z roku 2003 v hlavní roli s Tonym Jaa. Výsledné popularity umění využívají některé školy a nepravdivě nabízejí Muay Thai pod jménem Muay Boran.

KOMPLETNÍ HISTORIE MUAY BORAN

Khru David Brousil


Popsat Davidovi znalosti a dovednosti by vydalo na knihu. Hezky stručně to shrnul Ivan Rzounek pro časopis Bojová umění

Poznáváte bojovníky z filmu Yamada, samuraj z Ayothaye?


Historie Muay Boran

Muay boran (Thajsky: มวยโบราณ, doslovně: starodávný box) nebo také původně Toi Muay (ต่อยมวย) je zastřešující termín pro thajská bojová umění beze zbraně před zavedením moderního vybaveni a pravidel v roce 1930. Jedná se tedy o přímého předchůdce moderního Muay Thai. Muay boran není jediným stylem, ale slouží jako zastřešující termín pro všechny tradiční Siamské (Thajské) bojové styly, jako je Muay Chaiya, Muay Korat, Muay Tasao, a Muay Jerng. Tyto starodávné styly mají své jedinečné střehy, postoje, a úderové techniky. Zatímco Muay Thai je často nazýváno “Uměním osmi končetin“, říká se že Muay Boran využívá nawa awut, tedy "devíti zbraní", a k osmi končetinám (párové ruce, nohy, lokty a kolena) ještě přidává údery hlavou.

Ve starověkém Siamském císařství "Thajsku" měla každá oblast svůj vlastní regionální styl střehu, postoje, práce nohou a úderových technik. Ať se již jednalo o Muay Jerng na severu, Muay Korat na severozápadě, Muay Chaiya na jihu a podobně. Jejich specifické a odlišné provedení střehů, postojů, práce nohou, úderových technik a užívání bandáže rukou (kard chuak - คาดเชือก) tvoří tyto specifické regionální styly. Například Muay Chaiya obsahovalo nízké postoje, ve kterých se vždy ohýbaly nohy v kolenou a užívalo bandáž rukou vázanou po zápěstí. Naproti tomu Muay Korat původně užívalo postoje vzpřímené a ruce se ovazovaly až po loket. Důvodem tohoto rozdílu byly odlišné způsoby provádění a zpracovávání úderů.

Prvotřídní bojovníci jednotlivých regionů se shromažďovali, aby spolu bojovali. Jejich styly se pak v pozdější Rattanakosinské Éře začali propojovat. Výsledný styl boje beze zbraně byl označován jako pahuyuth (ze sanskrtského bahuyuddha znamenající boj beze zbraně), popřípadě dhoi muay (ต่อยมวย). Výuka muay byla udržována z velké části buddhistickými mnichy, kteří v té době v komunitě zastávali roli učitelů. Mimo své hlavní funkce praktické bojové techniky užívané při neozbrojeném boji, bylo Muay také bojovým sportem, ve kterém soupeři bojovali před diváky všech společenských vrstev a stalo se postupně integrální součásti místních slavností. Ačkoli původně bojovali s nechráněnými pěstmi, začali si siamští boxeři po nějaké době ovazovat pěsti a předloktí konopným provazem. Takovýto druh zápasu byl označován jako muay kaad cheuk (คาดเชือก).

Mnoho lidí se domnívá, že pokud se oba soupeři dopředu dohodli, mohli si své konopné rukavice vylepšit přilepením skleněných střepů, popřípadě drcených mušlí, aby tak zajistili krvavou podívanou. Tato možnost je však sporná. Obecně je přijímáno, že pokud podobné praktiky vůbec existovaly, určitě nebyly moc běžné. Vyskytly se i názory, že pokud si bojovníci vylepšovali své rukavice sklem, tak pouze v době války a ne během běžných zápasů. Muay se postupně stává potenciálním prostředkem osobního společenského postupu. Šlechta si totiž stále více váží zručných znalců umění a zve vybrané bojovníky do královského paláce, aby zde cvičili vojáky, prince a členy královy osobní strážce. Toto "královské muay" je pak označováno jako muay luang (มวยหลวง).

Někdy během Ayutthayského období je založen pluk královských strážců, jejichž úkolem bylo ochraňovat krále a zemi. Známí byli pod jménem Krom Nak Muay (Regiment bojovníků Muay). Královský patronát nad Muay pokračoval i během vlády Khun Luang Sorasaka, více známého jako Phra Chao Seua, tedy Tygří král. Záznamy tvrdí, že se věnoval Muay do té míry, že se maskován vydával zápasit na chrámové trhy.

Větvení a úpadek

Nástup krále Chulalongkorna (Rama V) na trůn v roce 1868 představuje nejen zlatý věk pro Muay, ale i pro celé Thajsko. Během jeho vlády dochází díky jeho zájmu o toto umění k dalšímu významnému vývoji. Země zažívá mír a Muay představuje způsob tělesného cvičení, sebeobrany, rekreace i osobního rozvoje. V té době již existují čtyři regionální varianty umění. Šlo o Muay Thasao na severu, Muay Korat na východě nebo severovýchodě, Muay Lopburi v centrální oblasti a Muay Chaiya na jihu. Existuje fráze popisující specifické charakteristiky všech stylů: "úder Korat, důvtip Lopburi, postoj Chaiya, rychlejší Thasao" (หมัดหนักโคราช ฉลาดลพบุรี ท่าดีไชยา เร็วกว่าท่าเสา).

Techniky

Základní bojové postoje Muay Boran se liší region od regionu. Například Muay Korat běžně používá postoj s napnutýma nohama, kdežto postoje v Muay Chaiya jsou mnohem nižší. Muay Korat se zaměřil více na těžké údery pěstí nazývané "หมัดเหวี่ยงควาย" (mud weang kwai), tedy úder buvola a silné kopy. Nepoužíval však mnoho lokty ani kolena, zatímco Muay Chaiya a Muay Jerng tyto techniky používají mnohem více. Stejně tak se značně liší i způsoby provedení kopů. Teprve až v Rattanakosinské éře se jednotlivé regionální styly začaly spojovat do systému Muay Thai.

Původní pravidla

Nejstarší pravidla Muay Boran zahrnovala pouze zákaz útoku na rozkrok, vypichování oči, útok na ležícího protivníka, zápasení, popřípadě tahání za vlasy. Váhové kategorie neexistovaly a neexistoval ani žádný speciální ring. Zápasy se odehrávaly na jakémkoli otevřeném prostoru obklopeném hrubým kruhem diváků. Jednotlivá kola souboje pak byla měřena pomocí kokosové skořápky s dírou umístěnou na vodní hladinu. Když se kokos potopil, buben oznámil konec kola.

Copyright © 2015 DH Gym Praha. Všechna práva vyhrazena.